Training Levensloopbestendig (ver)bouwen

(VER)BOUWEN VOOR 55+

DAT VEREIST EEN TOTAAL ANDERE KIJK OP BOUWEN

Training Levensloopbestendig Bouwen & Wonen

 

Uw organisatie is betrokken bij:

 

 • het ontwerpen en /of beoordelen van nieuwbouw- en renovatieprojecten voor 55+
 • het verbouwen van woningen ten behoeve van mensen met specifieke beperkingen

ten gevolge van leeftijd, ziekte of ongeval.

 

Deze cursus laat u aan de hand van duidelijke tekeningen, foto's en praktijkvoorbeelden kennismaken met zaken waarop u moet letten wanneer u een woning gaat ontwerpen of verbouwen voor klanten die als gevolg van gewijzigde wetgeving ten aanzien van Wonen & Zorg en het gewijzigde Bouwbesluit langer thuis blijven wonen.

 

Deze training zorgt ervoor dat u beter inzicht krijgt in de zaken die voor hen het verschil maken tussen "overleven" in eigen huis en "zolang en zo comfortabel mogelijk zelfstandig blijven wonen".

 

 

Deze training is geschikt voor:

 

 • woningcorporaties,
 • planontwikkelaars,
 • bouwbedrijven
 • bouwkundige bureaus
 • architecten
 • medewerkers van bovenstaande organisaties
 • ambtenaren van Gemeenten
 • overige professionals met een bouwkundige achtergrond

 

 

Resultaat van deze training:

 

Na afloop van de training heeft u voldoende kennis om te kunnen beoordelen of de basis van de woning en het woongebouw voldoet aan datgene wat voor de bewoner van belang is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook wanneer deze geestelijke- en/of fysieke beperkingen heeft.

 

Er wordt aandacht geschonken aan toegankelijkheid, bruikbaarheid en bezoekbaarheid van de woning en de mogelijkheid om de woning snel te verlaten in geval van nood. Ook zal aandacht worden geschonken aan de gebouwde omgeving.

 

Een niet onbelangrijk deel van de training bestaat uit kennis en rekeninghouden met de eisen die de wet stelt aan de woning met betrekking tot professionele zorgverlening. Daarnaast bespreken we een aantal oplossingen die voor mensen met specifieke beperkingen het verschil maken tussen afhankelijkheid en behoud van zelfstandigheid.

 

Iedere deelnemer mag een eigen casus inbrengen. Deze wordt uitgebreid gezamenlijk beoordeeld in het tweede dagdeel van de training.

 

U ontvangt aan het einde van de dag een certificaat van deelname.

 

Aan het eind van de dag nemen we een toets af. Wanneer u deze toets behaald

krijgt u een jaar lang een vermelding op onze website.

 

Deelnemers:

 

Minimaal 6 - maximaal 8 deelnemers, op centrale plaatsen in het land

Inhouse bedrijfstraining mogelijk, vraag ons tarief.

 

Duur:

 

1 volledige dag

 

Studiemateriaal:

 

Tekeningen nieuwbouw 55+ appartementen en verbouwing voor bewoners met een beperking

Naslawerk online beschikbaar. Deze wordt up-to-date gehouden.

 

Startkwalificatie:

 

Uitgangspunt is dat de deelnemers redelijk in staat zijn eenvoudige bouwtekeningen te lezen

 

Wat krijgt u hiervoor:

 

 • Eendaagse training: Levensloopbestendig Bouwen en Wonen
 • Inzicht in wat verschillende keuzes voor de bewoners tot gevolg hebben
 • Ingebrachte cases bespreken
 • Materiaal- en inrichtingkeuzes voor de verschillende ruimten en verschillende doelgroepen
 • Studiemateriaal
 • Vermelding op onze website met link naar uw bedrijf (na behalen toets) met doorverwijzing voor het uitvoeren van nieuwbouw en verbouwingen voor onze klanten
 • Incl. koffie, thee, lunch

 

De prijs van deze training bedraagt slechts € 1.297,-- excl. BTW per persoon

 

 

TIJDELIJKE B O N U S

 

Een GRATIS vraag en antwoord sessie van één uur binnen 6 maanden na afronding van deze training m.b.t. uw ingebrachte project, verbouwing, plan of innovatie. Of een nieuw.

 

Is er meer tijd nodig voor het bespreken hiervan dan betaalt u na dit gratis uur geen € 127,-- maar slechts € 97,--

 

(Per uur, excl. BTW. Dit tarief geldt voor maximaal 5 uren).

 

 

 

Geplande trainingen:

 

 • Leeuwarden

dinsdag 6 februari 2018

 • Groningen

donderdag 22 februari 2018

 • Zwolle

woensdag 6 maart 2018

 • Woerden

maart 2018 (datum volgt)

"LANGER thuis wonen wordt BETER langer thuis wonen met 101woonoplossingen.nl"

101Woonoplossingen.nl

 

Postadres:

Eskdoarnstrjitte 24

9051 SE Stiens

(Bezoek uitsluitend op afspraak)

 

T 058 257 1238

E tips@101woonoplossingen.nl

 

KvK: 01099406

Bank: NL87KNAB0256352461

BTWnr. op aanvraag