art 3

Informatie

"Langer thuis wonen en de wet"

 

De realiteit van langer thuis wonen staat haaks

op de vernieuwde wetgeving.

 

Alle gebouwen en dus ook alle woningen moeten voldoen aan de regels die zijn vastgelegd in wetgeving. De uitvoering van de volkshuisvestingswet is geregeld in de Algemene Maatregel van Bestuur "Het Bouwbesluit"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al jaren zijn overheid en andere partijen met elkaar in gesprek over de hoeveelheid regels die gelden voor het bouwen. Veel mensen zouden zich beperkt voelen en beperkt worden door de bestaande regels die hen hinderen bij het bouwen van moderne, duurzame en innovatieve plannen

en het gebruik van nieuwe materialen en technieken.

 

Omdat de overheid ook voorstander is van het terugdringen van overbodige regelgeving is het Bouwbesluit inmiddels aangepast. Er worden nu minder eisen gesteld aan het bouwen en verbouwen van woningen.

 

Jammer genoeg zijn ook regels, die belangrijk zijn voor het gebruik door mensen die geestelijk en/of fysiek beperkingen hebben, in dit proces gesneuveld.

 

Dit lijkt tegenstrijdig met het feit dat wij allemaal langer thuis moeten blijven wonen. Helaas lijkt dat niet alleen zo. Dat is het ook.

 

 

"LANGER thuis wonen wordt BETER thuis wonen met 101 Woonoplossingen"

101Woonoplossingen.nl

 

Postadres:

Eskdoarnstrjitte 24

9051 SE Stiens

(Bezoek uitsluitend op afspraak)

 

T 06 52 356 701

E tips@101woonoplossingen.nl