Comfortabel wonen ouderen

Comfort * wanneer u ouder bent of een beperking hebt is het wonen anders dan wanneer je jong en gezond bent. Wanneer je jong bent gaat het vaak over luxe en relaxen. Wanneer je ouder wordt gaat het o.a. over veiligheid. Over kranen die gemakkelijk te bedienen zijn wanneer je zicht verminderd is of je weinig kracht hebt in je handen. Vloeren waarover je niet uitglijdt en op- en afstapjes die veilig zijn. Het gaat om zo goed mogelijk voor jezelf kunnen zorgen en wanneer nodig zorg kunnen ontvangen.

 

uw sociaal netwerk * de omgeving waarmee u leeft. De verenigingen en genootschappen waarbij u aangesloten bent. Uw partner, gezin, familie of vrienden waarop u een beroep kunt doen.

 

bouwkundig * de mogelijkheden voor aanpassingen in en aan uw woning of woonomgeving zodat u op een plezierige manier zelfstandig kunt blijven wonen en leven.

 

Woonwensen * afhankelijk van de beperkingen die u heeft kunnen verschillende oplossingen gevonden worden. Hoort u niet goed of bent u slecht ter been voor iedereen zijn verschillende oplossingen te bedenken die ervoor zorgen dat u weer veilig en comfortabel kunt wonen.

 

advies op maat * uitgaand van uw specifieke situatie zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn. U kunt zich voorstellen dat wanneer u slecht hoort of slecht ziet er andere zaken aangepast moeten worden dan wanneer u zich in een rolstoel voortbeweegt.

 

begeleiding * persoonlijk advies afhankelijk van uw situatie rekening houdend met uw persoonlijke en financiële mogelijkheden. Het voorleggen van keuzes die voor u de beste oplossing bieden.

 

Particulieren * De gebruiker van een woonruimte

 

Valpreventie * Het oude gezegde “voorkomen is beter dan genezen” doet zich hier gelden. Vallen is een van de grootste oorzaken van het krijgen van beperkingen. 30% van de zelfstandig wonende ouderen boven de 65 jaar valt tenminste één keer per jaar. In de meeste gevallen gaat het hier om een “gelijkvloerse” val, gevolgd door vallen in bad of douche. Vallen van de trap en vallen bij opstaan uit bed. Struikelen is de grootste oorzaak gevolgd door het verliezen van evenwicht en uitglijden. Wij geven advies over de mogelijkheden hoe vallen te voorkomen.

 

Maatwerk * Omdat niemand hetzelfde is maar omdat ook iedereen tegen andere “hindernissen” aanloopt gaan we altijd uit van uw persoonlijk situatie. Maatwerk dus.

 

Arbowet- en regelgeving * de regels waaraan zorgverleners zich moeten houden volgens de wet om bepaalde werkzaamheden en hulp te mogen bieden. Hierdoor zijn er bepaalde regels waaraan ruimten moeten voldoen. Ook om te voorkomen dat de helpende tijdens het verlenen van zorg gevaar loopt of geblesseerd raakt.

 

Veiligheid * veiligheid in huis door o.a. goede sloten en verlichting maar ook door een huis waarin u zelf goed kunt bewegen, douchen en veilig de trap kunt nemen. Passende oplossingen en maatwerk ook op dit gebied.

 

Domotica * Domotica is een samentrekking van: domus (woning) en telematica. Dit omvat alle apparaten (en infrastructuren in en rond woningen) die elektronische informatie gebruiken voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners ( en dienstverleners). Bijvoorbeeld: het automatisch in- en uitschakelen van verwarming, verlichting of elektrische apparaten of systemen voor alarmering Het openen en sluiten van gordijnen etc. Deze zaken vergroten de zelfstandigheid van de bewoner. Domotica zorgt voor meer eigen regie maar vermindert ook de werkdruk van de zorgverlener en maakt het werk ook fysiek minder zwaar.

e-health * een van de definities van e-health is: het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

passend * passend bij uw specifieke situatie. Bijv. wanneer u halfzijdig verlamd bent heeft u een andere oplossing nodig dan wanneer uw geheugen u in de steek laat.

ergotherapie * Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. Ook de kwaliteit van leven willen we graag zo optimaal maken. De kennis van ergotherapeuten wordt door ons gecombineerd met bouwkundige en arbo-technische kennis.

Hospitality * de letterlijke vertaling is gastvrijheid. Wat is gastvrijheid en hoe ervaart u in een woongebouw of instelling waar u woont het gastvrijheid gevoel? Dit zit hem niet persé in de grote gebaren maar juist in de details. Het gaat over daadwerkelijke interesse in uw welzijn en een persoonlijke praktische benadering, zodat u zich thuis voelt.

Gecertificeerd * de specialisten die hun diensten aanbieden via ons centrum zijn allemaal gediplomeerd makelaar in onroerende zaken en hebben zich daarna gespecialiseerd in levensloopgeschikt wonen. Ze weten wat passende praktische oplossingen voor specifieke problemen zijn, hebben kennis van de ARBOwet- en regelgeving en aanbevelingen vanuit de ergotherapie. Zij volgen regelmatig bijscholingscursussen en moeten toetsen met goed gevolg afleggen.

Vrijheid * wanneer u in een huis woont wat past bij uw situatie houdt u meer regie over uw leven en daardoor verwerft u meer vrijheid.

Conceptontwikkeling * adviseren en ondersteunen van planontwikkelaars, bouwbedrijven en architecten bij het ontwikkelen van toekomstbestendige huisvesting voor specifieke doelgroepen. Ook adviseren wij commerciële partijen die mantelzorgwoningen en zorgunits ontwikkelen.

Bedrijven * bedrijven die zich willen toeleggen op het bouwen van woongebouwen en woningen voor ouderen of mensen met een specifieke beperking kunnen bij ons terecht voor onderzoek, advies. Wij treden op verzoek ook op voor individuele klanten waarvoor we passende oplossingen vinden. Bijvoorbeeld bij de inrichting van keukens en badkamers.

Keuringen * Het Centrum MantelZorg Woonoplossingen mag keuringen uitvoeren namens het NILW® Door deze keuring wordt vastgesteld voor welke doelgroepen woonruimte geschikt is. Het betreft hier 5 categorieën (zie pagina “keuringen” in het menu).

NILW * Nederlands Instituut voor Levensloopgeschikt wonen. Expertisecentrum dat ernaar streeft dat mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

landelijke dekking * het hoofdkantoor van ons centrum is gevestigd in Leeuwarden maar wij hebben afspraken met tal van specialisten door het hele land. Wanneer het voor goed advies nodig is dat er persoonlijk iemand bij u thuiskomt, dan is er altijd iemand bij u in de buurt beschikbaar.

Samenwerking * om u altijd van de beste oplossingen te kunnen voorzien worden wij doorlopend bijgeschoold en onderhouden wij contacten met kenniscentra op velerlei gebied.

Specialisten * wij staan door het NILW® en via onze opleiding in nauw contact met organisaties en kenniscentra die zich bezighouden met: bijv. dementie, autisme, zicht- en gehoorproblemen en krachtverlies. Zo zorgen we ervoor dat u altijd de beste en nieuwste informatie krijgt.

Instellingen * wanneer het in uw eigen huis niet meer gaat of u liever met meerdere mensen in een woongebouw wilt wonen waar de zorg dichtbij of zelfs in huis is. Wij zijn op de hoogte van de mogelijkheden in uw buurt en zoeken voor u naar de meest ideale oplossing. Tot en met de verzorging van de verhuizing daar naar toe.

onafhankelijk advies * wij hechten aan onafhankelijk advies te verstrekken, daardoor krijgt u de best passende oplossing voor uw situatie. Dit is uiteraard alleen mogelijk wanneer u ons betaalt voor onze dienstverlening.

Financiering * het aanpassen en/of verbouwen van uw huis kost uiteraard geld. Veelal zult u deze kosten zelf moeten dragen. Wellicht worden enkele zaken door de WMO vergoed. Met ons advies in de hand kunt u bij de gemeente navragen wat de mogelijkheden zijn.

familie en vrienden * wanneer familie of vrienden mantelzorger voor u zijn dan betekent dat niet dat u geen zorg meer van een thuisorganisatie kunt ontvangen. Dit hangt af van uw persoonlijk situatie. Ook wanneer u in een MZW op hun terrein woont kunt u nog steeds hulp krijgen van professionals.

denken in mogelijkheden * wij gaan met onze adviezen uit van uw mogelijkheden en niet alleen van uw beperkingen. Wat wilt en kunt u nog steeds qua gezondheid. Uiteraard bespreken wij wel de toekomst en waar we alvast voorbereidingen kunnen treffen zodat u niet twee keer hoeft te verbouwen en extra kosten en dubbel ongemak heeft.

Mantelzorgwoning * een zelfstandige woonruimte die in uw eigen tuin of in die van familie of vrienden geplaatst kan worden. Een MZW omvat een woonkamer, slaapkamer, keuken, toilet en badkamer. Voor de bouw is afhankelijk van de situatie wel of geen vergunning nodig. Meer info: menu – MZW.

Zorgunit * een zorgunit is een “onzelfstandige aanbouw” vaak een slaapkamer of een slaapkamer met een badkamer die aan de bestaande woning wordt gebouwd. Voor de bouw is afhankelijk van de situatie wel of geen vergunning nodig. Meer info: menu-ZU.